فروشگاه اينترنتی مديکال آنلاين به همراه وب سايت طب اسلامی

.به فروش می رسد

:لطفا با شماره تلفن زير مکاتبه نماييد

09101688117

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دامنه های زیر نیز برای فروش موجود می باشند:

نام

نام فارسی

قیمت (تومان)

پسوند

دسته بندی

moogle موگل 35000000 ir برندها
nozady نوزادی 35000000 com تجاری
nozady نوزادی 35000000 ir تجاری
vrjob شغل واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir برندها
aijob شغل هوش مصنوعی بالاترین پیشنهاد ir برندها
syra سیرا بالاترین پیشنهاد ir برندها
livy لیوی بالاترین پیشنهاد ir برندها
mann من (مان) بالاترین پیشنهاد ir برندها
visdom خرد و عقل بالاترین پیشنهاد ir تک کلمه ای
teamvr تیم وی آر (مخفف) بالاترین پیشنهاد ir صنعت و مشاغل
bnci تعامل مغز-رایانه بالاترین پیشنهاد ir برندها
aiwork مشاغل هوش مصنوعی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
aiworks مشاغل هوش مصنوعی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
armr واقعیت افزوده-ترکیبی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
atvr واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
editorvr واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
freevr واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
invr در واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
onvr واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
openxr اپن ایکس آر بالاترین پیشنهاد ir تجاری
sovr واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
truevr واقعیت مجازی واقعی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vreditor تدوینگر واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrmr واقعیت مجازی-ترکیبی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrstream واقعیت مجازی زنده بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrstreaming واقعیت مجازی زنده بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrup واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrwork مشاغل واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری
vrworks مشاغل واقعیت مجازی بالاترین پیشنهاد ir تجاری